Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες των διευθυντών/ ντριών και προϊσταμένων στο ελληνικό σχολείο : η περίπτωση των δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-30

Authors

Καλογεράτος, Γεράσιμος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης δημιούργησαν καινούριες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, στις αρχές του 2020, επιτάχυνε την ανάγκη ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των δομών, των υπηρεσιών και γενικότερα όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ακολουθώντας και ο χώρος της εκπαίδευσης τις επιταγές της εποχής «εξαναγκάστηκε» να μετασχηματιστεί ψηφιακά και συνακόλουθα οι εκπαιδευτικοί να κληθούν αντιμέτωποι/ες με καινούριες «προκλήσεις». Ο/ η σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να είναι εφοδιασμένος/η με ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές συνθήκες αποσκοπώντας στην παροχή όσο το δυνατό υψηλότερου και ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου στους/ στις μαθητές/ τριες. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες των διευθυντών/ ντριών και των προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης και τις μεταβλητές-παράγοντες που τους/τις επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά στην απόκτησή τους ενώ παράλληλα γίνεται και παράθεση προτάσεων βελτίωσης και ενίσχυσης των συμμετεχόντων/ ουσών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Description

Keywords

Εκπαιδευτικές μονάδες, Διευθυντές σχολείων, Οργανισμοί μάθησης, Ψηφιακές δεξιότητες, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Ψηφιακός οργανισμός μάθησης

Citation