Επιχειρηματικότητα : καινοτομίες και ο ρόλος της τεχνολογίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-26

Authors

Σπυροπούλου, Δήμητρα
Δρίβα, Κυριακή-Ειρήνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στο πρώτο της κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να αναλυθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας καθώς και θα γίνει αναφορά στα είδη της. Επίσης θα γίνει αναφορά στην επιχειρηματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά στην έννοια της καινοτομίας και στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή της. Επιπροσθέτως, θα αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν μια καινοτόμα ιδέα αλλά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις νέες τεχνολογίες και πως αυτές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια επιχειρηματική δράση. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αποκαλυφθεί ότι η επιτυχημένη σύνδεση των παραπάνω κεφαλαίων θα αποτελεί την συνταγή για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα που θα οδηγεί μοιραία στην μεγιστοποίηση του κέρδους.

Description

Keywords

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίες και ρόλος της τεχνολογίας

Citation