Μελέτη αποδόμησης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) με χρήση όζοντος

Thumbnail Image
Date
2007-06-28T11:22:53Z
Authors
Καρκαλέτσης, Θαλάσσης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο στόχος την παρούσας εργασίας είναι η αποδόμηση των PAHs με χρήση όζοντος.Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε το φαινανθρένιο ως ένωση-μοντέλο σε οργανικό διαλύτη, με απώτερο στόχο την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων.
Description
Keywords
Οζονόλυση, Διάσπαση, Όζον, Αποσύνθεση, Φαινανθρένιο
Citation