Μετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Thumbnail Image
Date
2014-11-06
Authors
Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ”, του τμήματος Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την ακαδημαϊκή περίοδο σπουδών 2011-2013. Ο μηχανισμός μετακύλισης των τιμών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Η παρούσα εργασία αναλύει τα βασικά προϊόντα του νομού Αιτωλοακαρνανίας κυρίως του πρωτογενή τομέα ενώ ειδικότερα εξετάζει την ύπαρξη ασυμμετρίας στον μηχανισμό μεταβίβασης τιμών μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών στον τομέα του κρέατος στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στα τέσσερα είδη κρέατος όπως μοσχαριού, αρνιού, χοιρινού και κοτόπουλου. Οι τιμές των τεσσάρων ειδών κρέατος έχουν χορηγηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλες οι μεταβλητές μετασχηματίζονται σε λογαρίθμους και οι τιμές αποπληθωρίζονται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή (2009=100). Για την μελέτη της ασυμμετρίας γίνεται χρήση των τεχνικών συνολοκλήρωσης (Threshold Cointegration Analysis) καθώς εκτιμάται και ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Error Correction Model, ECM). Διερευνάται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών στην υπό εξέταση αγορά, ενώ η κατεύθυνση της αιτιότητας κατά Granger έδειξε πως η τιμή του καταναλωτή επηρεάζει την τιμή του παραγωγού.
Description
Keywords
Μετακύλιση τιμών, Κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), Τεχνική συνολοκλήρωσης, Δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
Citation