Κριτήρια για τη δημιουργία ζωνών προστασίας και διατήρησης σε προστατευόμενες περιοχές : η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Thumbnail Image
Date
2024-02-28
Authors
Λαμπροπούλου, Εύα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η υλοποίηση ενός μοντέλου διαχείρισης και προστασίας στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, με σκοπό τη ζωνοποίηση, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη σημαντικότητα των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που αυτή φιλοξενεί. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τρεις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000: GR2320001, GR2330006, GR2330007. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη πανίδας, ενώ τα αντίστοιχα δεδομένα για τα φυτικά είδη συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων του Δικτύου Natura 2000, συνδυαστικά με αυτά της βάσης δεδομένων Flora Hellenica. Μετά από επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα excel, αποδόθηκε σε χάρτη η ζωνοποίηση των χερσαίων περιοχών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό QGIS. Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας εργασίας επισημαίνονται τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν και προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για τα επίπεδα ζώνωσης αλλά και κύριες λύσεις με σκοπό την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος.
Description
Keywords
Ζωνοποίηση, Προστατευόμενες περιοχές, Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς
Citation