Καταγραφή και επεξεργασία των γεωπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών για το Δήμο Νηλέως με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Thumbnail Image
Date
2007-05-14T13:22:45Z
Authors
Αγγελή, Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kαταγραφή και Επεξεργασία για το Δήμο Νηλέως των τοπογραφικών, γεωλογικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών με τη χρήση των Γ.Σ.Π.
Description
Keywords
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Citation