Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ως παράγοντας κινδύνου για την Ιδιωτικότητα και τη Δημοκρατία

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-23

Authors

Καρβέλη, Αγγελική

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στις εφαρμογές της αλλά και τους περιορισμούς της, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται ο ρόλος και οι επιπτώσεις της στις βασικές αξίες της ιδιωτικότητας. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναδεικνύεται η συμβολή των συστημάτων της σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική, η εκπαίδευση και η βιομηχανία. Αρχικά, θα αναφερθούν έννοιες συναφείς με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με σκοπό να γίνει κατανοητό τι είναι και πώς αναπτύσσεται, αλλά και τεχνολογίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα εξετάσουμε την προσέγγιση της στη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων και τις επιπτώσεις της στην ατομική ιδιωτικότητα, ξεκινώντας με το να κατανοήσουμε τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, θα εξετάσουμε πώς η διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, όπως η συμμετοχή, ο έλεγχος και η διαφάνεια. Ακόμα, αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας κατά τη χρήση τέτοιων συστημάτων, καθώς και οι κανονισμοί στους οποίους οι ειδικοί βασίζονται ώστε να αναπτύσσουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό την ασφαλή χρήση τους. Η ερευνητική διαδικασία αποκαλύπτει ευρήματα που αφορούν την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους. Εξ αυτών, διαπιστώνεται η ανάγκη για δημιουργία μέτρων προστασίας των χρηστών και των δεδομένων τους, με στόχο τη διατήρηση των δημοκρατικών αρχών.

Description

Keywords

Τεχνητή νοημοσύνη, Μηχανική μάθηση, Βαθιά μάθηση, Αλγόριθμοι, Ηθική, Δεοντολογία, Αυτοματοποίηση

Citation