Σχεδίαση ενός εικονικού χώρου σε περιβάλλον Blender

Thumbnail Image
Date
Authors
Μίντζας, Σπυρίδων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική αυτή εργασία αφορά την δημιουργία ενός παιχνιδιού. Για τη δημιουργία αυτή έγινε χρήση του λογισμικού Blender. Στόχος της εργασίας αυτής, ήταν η απόκτηση εμπειρίας όλων των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν από το πρώτο βήμα, την σύλληψη της ιδέας του παιχνιδιού, ως το τελευταίο βήμα, την έκδοση αυτού του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε ένα εικονικό μουσείο που σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου από το μηδέν και να αλληλεπιδράσει με γνωστά εκθέματα, προκειμένου να καταφέρει τελικά να αποδράσει από το μουσείο. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού έγινε χρήση αρκετών ανοιχτών λογισμικών (open source), μερικά από αυτά είναι το Audacity, Gimp, Open Broadcast Software. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συμβουλές από αρκετά websites και tutorials του διαδικτύου. Στην διπλωματική εργασία που ακολουθεί θα περιγραφεί γιατί επιλέχθηκε αυτό το λογισμικό για την υλοποίηση του παιχνιδιού και ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε η υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του παιχνιδιού αλλά και τα εμπόδια και τις αποτυχίες που προέκυψαν. Ακόμα θα γίνει λόγος για την αξιολόγηση της τελικής έκδοσης του παιχνιδιού και τα συμπεράσματα γύρω από αυτή. Ελπίζουμε να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει και έμπρακτα, εφόσον επιθυμεί και ο ίδιος, την ίδια πορεία για τη δημιουργία του παιχνιδιού.
Description
Keywords
Παιχνίδια,, Μουσεία
Citation