Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού της πορομετρικής καμπύλης μη υφασμένων Γεωυφασμάτων

dc.contributor.advisorΑτματζίδης, Δημήτριοςgr
dc.contributor.authorΠαναγιωτίδη, Ελένηgr
dc.contributor.committeeΑτματζίδης, Δημήτριοςgr
dc.contributor.committeeΧρυσικός, Δημήτριοςgr
dc.contributor.committeeΠαπαντωνόπουλος, Κωνσταντίνοςgr
dc.contributor.otherPanagiotidi, Elenien
dc.date.accessioned2007-05-14T13:09:00Z
dc.date.available2007-05-14T13:09:00Z
dc.date.copyright2005-07-07
dc.date.issued2007-05-14T13:09:00Z
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαgr
dc.description.abstractΓια τον προσδιορισμό της πορομετρικής καμπύλης των γεωυφασμάτων διατίθενται σήμερα τρία πρότυπα (ASTM D6767, EN ISO 12956 και ASTM D4751) που θεωρούνται “διεθνούς” αποδοχής. Το πιο πρόσφατο από αυτά (ASTM D6767) εγκρίθηκε το 2002, ορίζει μέθοδο με βάση τη ροή σε τριχοειδή και αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Ελέγχθηκαν 52 μη υφασμένα γεωυφάσματα κατασκευασμένα από ίνες πολυπροπυλενίου τόσο κατά ASTM D6767 όσο και κατά EN ISO 12956 (υγρό κοσκίνισμα) και ASTM D4751 (ξηρό κοσκίνισμα). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με φυσικές ιδιότητες των γεωυφασμάτων, με τιμές μεγεθών που παρέχουν οι κατασκευαστές αυτών των προϊόντων και με τιμές μεγεθών που υπολογίζονται θεωρητικά. Τα μεγέθη πόρων και οι πορομετρικές καμπύλες που προκύπτουν εργαστηριακά με εφαρμογή κάθε μίας από τις τρεις μεθόδους είναι διαφορετικά. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές παραδοχές ή υποθέσεις κάθε μεθόδου αλλά και στις διαδικασίες που προβλέπει η κάθε μέθοδος. Ειδικότερα, οι δύο βασικές υποθέσεις του προτύπου ASTM D6767 αφορούν τη γωνία επαφής, θ, μεταξύ ρευστού και στερεού (τίθεται ίση με μηδέν) και τη μορφή της διατομής των πόρων των γεωυφασμάτων (κυλινδρική). Λόγω της δομής των μη υφασμένων γεωυφασμάτων οι δύο παραπάνω υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να επαληθευθούν. Για τον λόγο αυτό στην εξίσωση προσδιορισμού των μεγεθών πόρων του προτύπου ASTM D6767 εισάγεται διορθωτικός συντελεστής. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής προέκυψε ότι ο συντελεστής αυτός πρέπει να έχει τιμή ίση με 1/3 (για τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε και τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για την εκτέλεση των δοκιμών) ώστε τα αποτελέσματα να προσεγγίζουν ικανοποιητικά αυτά της δοκιμής κατά EN ISO 12956.gr
dc.description.translatedabstractThree internationally accepted standards (ASTM D6767, EN ISO 12956 and ASTM D4751) are available today for determing the pore size distribution of geotextiles. The most recently approved standard (2002) is ASTM D6767 which defines a method based on capillary flow. Laboratory testing according to this standard is the main subject of this thesis. Fifty two nonwoven geotextiles, made of polypropylene fibers, were tested according to the three standardized methods (ASTM D6767, EN ISO 12956 – wet sieving and ASTM D4751 – dry sieving). Comparisons were made between the results obtained from each standardized method as well as between measured pore sizes and geotextile physical properties, manufacturer provided pore sizes and values obtained theoretically. Different pore sizes and pore size distribution curves are obtained when different laboratory standard methods are applied. This is due to the different assumptions on which each method is based and also due to the procedures that each method specifies. The two main assumptions of the Standard ASTM D6767 concern the contact angle, θ, between liquid and solid (equal to zero) and the pore shapes of the geotextiles (cylindrical). Due to the structure of the nonwoven geotextiles the effect of these assumptions is different to quantify. Accordingly, the computation of pore sizes according standard ASTM D6767 is based on the introduction of a correction coefficient in the pertinent equation. The results obtained during this correction coefficient should have a value equal to 1/3 for the particular device used and the procedures applied. Use of this correction coefficient fields results that approximate very well the results obtained from wet sieving tests according to Standard EN ISO 12956.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/99
dc.relation.isformatofΗ ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.gr
dc.subjectΓεωύφασμαgr
dc.subjectΞηρο κοσκίνισμαgr
dc.subjectΠορομετρική καμπύληgr
dc.subjectΡοή σε τριχοειδήgr
dc.subjectΥγρό κοσκίνισμαgr
dc.subject.alternativeGeotextileen
dc.subject.alternativeDry sievingen
dc.subject.alternativePore size distribution curveen
dc.subject.alternativeCapillary flowen
dc.subject.ddc624.151
dc.titleΠρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού της πορομετρικής καμπύλης μη υφασμένων Γεωυφασμάτωνgr
dc.title.alternativeStandard methods for determing the pore size distribution curve of nonwoven Geotextilesen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
228.pdf
Size:
7.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.8 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: