Καταγραφή και μελέτη της παρουσίας του ζαρκαδιού στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Thumbnail Image
Date
2022-11-23
Authors
Τσάκωνα, Χρυσάνθη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την καταγραφή και μελέτη του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου που αφορούσε στην εγκατάσταση φωτοπαγίδων (camera traps) στην περιοχή μελέτης, μέσω της οποίας καταγράφηκαν 208 θέσεις παρουσίας του είδους. Τα δεδομένα παρουσίας του είδους εξετάστηκαν σε αντιπαράθεση με μια σειρά μεταβλητών, οι οποίες βάση παρόμοιων μελετών φαίνεται πως επηρεάζουν την κατανομή και τη χρήση ενδιαιτήματός του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, οι θέσεις παρουσίας ήταν περισσότερες σε μεσαία υψόμετρα, νότιο κυρίως προσανατολισμό και σχετικά ομαλές κλίσεις. Επιπρόσθετα, τα περισσότερα σημεία καταγραφής του είδους, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση έκταση χωροκράτειάς του (1-2 km2), βρέθηκαν σε σχετικά μικρή απόσταση από δάση πλατύφυλλων και μεικτά, χορτολιβαδικές εκτάσεις και οπωρώνες. Το ίδιο ισχύει και για τις αποστάσεις των θέσεων παρουσίας του ζαρκαδιού από κάποια πηγή νερού. Το ζαρκάδι καταγράφηκε επίσης, σε σχετικά μικρή απόσταση από δάσος κωνοφόρων και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά με μικρότερη συχνότητα. Αναφορικά με τις καλύψεις/χρήσεις γης των ζωνών buffer (μεταβατικές) της παρουσίας του, αυτά καλύπτονταν σε μεγαλύτερα ποσοστά από δάση πλατύφυλλων (36%), μεικτά δάση (22%) και δάση κωνοφόρων (18%). Τα παραπάνω αποτελέσματα, βρίσκονται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία και καταδεικνύουν ότι οι δύο πρώτιστης σημασίας παράμετροι που αφορούν στη διαμόρφωση της κατανομής και επιλογής ενδιαιτήματος αυτού του είδους είναι η τροφή και η κάλυψη. Τέλος, στην μελέτη μας, ενδιαφέρον παρουσίασε η υψηλή συχνότητα των θέσεων παρουσίας του είδους κοντά σε οικισμούς, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στο γεγονός ότι η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα ή/και χαμηλής-ήπιας έντασης όχληση γύρω από τους οικισμούς.
Description
Keywords
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Φωτοπαγίδες, Βιοπαρακολούθηση
Citation