Ανάπλαση αλσυλλίου στη περιοχή του Γριμπόβου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Κορομπέλη, Σταματία Α.Μ. 12124

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Πανεπιστήμιο Πατρών

Abstract

Στην παρούσα πτυχιακή αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Ναυπάκτου, τα οποία εξετάζονται για την ανάπλαση ενός αλσυλλίου στην περιοχή του Γριμπόβου. Προσδιορίζονται οι κλιματικοί παράγοντες της περιοχής, οι αρχές της θερμικής άνεσης και ο τρόπος με τον οποίον θα διαμορφωθεί η φύτευση αλλά και τα λειτουργικά μέρη του αλσυλλίου. Επίσης γίνεται αναφορά των φυτών που έχουν επιλεγεί καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών. Τέλος, καταγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η επεξήγηση υλικών του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση του χώρου.

Description

Keywords

Ανάπλαση αλσυλλίου, Αστικό πράσινο, Φυτά κηποτεχνίας

Citation