Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με χρήση της πλατφόρμας Kubernetes

Thumbnail Image
Date
2021-10-21
Authors
Σελής, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ασχοληθήκαμε με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με χρήση της πλατφόρμας Kubernetes αξιοποιώντας την υπολογιστική νέφους (cloud computing), την ανίχνευση πλήθους μέσω κινητών συσκευών (crowdsensing) και την αρχιτεκτονική των μικροϋπηρεσιών (microservices) μέσω περιεκτών (containers). Ειδικότερα, παρουσιάζουμε μια μικροϋπηρεσία βασισμένη στην υπολογιστική νέφους, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε τοπικές μετρήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης, καθώς και μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει μακροπρόθεσμες καιρικές προβλέψεις με βάση μόνο τα τοπικά δεδομένα που συλλέγονται από το πλήθος. Η μικροϋπηρεσία μας αναπτύχθηκε με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου και τεχνολογιών αιχμής που σχετίζονται με την υπολογιστική νέφους. Εκτός από το ανεξάρτητο ενδιαφέρον και την ενδεχόμενη πρακτική χρησιμότητά τους, η μικροϋπηρεσία μας και η διαδικτυακή εφαρμογή δείχνουν πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα εργαλεία που βασίζονται στο νέφος μπορούν να συνδυαστούν και να συντελέσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας μας.
Description
Keywords
Ανίχνευση πλήθους, μικροϋπηρεσία, περιέκτης, υπολογιστική νέφους, μέτρηση ατμοσφαρικής πίεσης, βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη καιρού, Go, Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana
Citation