Τα ρωμαϊκά λουτρά στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-05-14T13:18:37Z

Authors

Βρούβα, Αντιγόνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το θέμα των ρωμαϊκών λουτρών προσανατολίσητκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις: α)στη μελέτη και την παρουσίαση των συγκεκριμένων κατασκευών γενικά και β) στην εστίαση στις περιπτώσεις που έχουν ανεβρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Επιχειρείται μια γενική εισαγωγή σε όρους εξέλιξης των κατασκευών αυτών στο χρόνο, αναφορές στην ορολογία, την καταγωγή τους και στο ιστορικό τους πλαίσιο. Πραγματοποιείται ανάλυση του σχεδιασμού των ρωμαϊκών λουτρών, της οικοδομικής τους και των κατασκευαστικών τους χαρακτηριστικών. Tέλος, υπό μελέτη τίθενται τα ρωμαϊκά λουτρά στον ελλαδικό χώρο, όπου με τη μορφή χαρτών και παράθεσης πηγών για την περιπτωσιολογία, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται γλαφυρότερα η συνολική εικόνα του θέματος κατηγοριοποιημένα κατά το δυνατόν.

Description

Keywords

Ρωμαϊκά λουτρά, Ρωμαϊκή οικοδομική, Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, Αρχαίες κατασκευές, Μεταφορά νερού, Θέρμανση

Citation