Αιμοδοσία- Μετάγγιση και νοσηλευτική παρέμβαση

Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Φρέντζου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Abstract
Στο παρών πόνημα γίνεται μια προσπάθεια συλλογής των καθηκόντων, των ευθυνών αλλά και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τους νοσηλευτές στο τμήμα της αιμοδοσίας αλλά και αυτούς στις επιμέρους κλινικές. Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από έρευνα σε ελληνική αλλά και ξενόγλωση βιβλιογραφία άρθρων αλλά και βιβλίων. Η ιστορική αναδρομή που γίνεται τονίζει στον αναγνώστη την σημαντικότητα της αιμοδοσίας αλλά και τις μετάγγισης ανά τα χρόνια και εισάγει τους απαραίτητους ορισμούς της μετάγγισης, της αυτόλογης μετάγγισης, μιας πολύ ενδιαφέρουσας μεθόδου που θα μας απασχολήσει, της αιμοδοσίας αλλά και γενικά του αίματος. Τα συστατικά του αίματος και την χρησιμότητα του στην εύρυθμη λειτουργία του σώματός μας την αναδυκνύει η συνέχεια της ανασκόπησης αυτής. Ένα ξεχωριστό και συνάμα σημαντικό κομμάτι της αιμοδοσίας είναι οι συνθήκες και οι υποδομές υπό τις οποίες διενεργείται η αιμοδοσία. Όλα τα κριτήρια, οι οδηγίες και οι ντολές για την σωστή λειτουργία της διαδικασίες περιγράφονται έπειτα. Όσο σημαντικό είναι να πληρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις, τόσο σημαντικές είναι και οι νοσηλευτικές πράξεις με τις οποίες εκτελείται η αιμοληψία. Οι νοσηλευτές πρέπει να επαγρυπνούν τόσο πρίν, κατά την διάρκει, αλλά και μετά το πέρας της διαδικασίας. Γεγονός που συμβαίνει και κατά την διάρκεια μιας μετάγγισης ολικού αίματος ή παραγώγων σε ασθενή είτε στο χειρουργίο είτε στην κλινική. Γίνεται ξανά γνωστό μέσα από την εργασία αυτή, το ποσό, το μέγεθος και η επικινδυνότητα των ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την μετάγγιση στους ασθενείς που μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συμπτώματα και προβλήματα. Η ενδεδειγμένη νοσηλευτική διεργασία όμως είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η ανασκόπηση αυτή είναι καταλυτικά ως προς τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζεται η κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες. Οι νοσηλευτές είναι μια μοναδικά σημαντική παράμετρος για το επιτυχές πέρας των διαδικασιών αυτών, οι μελλονικές επιστημονικές ανακαλύψεις μπορόυν όμως να βοηθήσουν στην τελειοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και κυρίως στο χρόνιο πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας αίματος. Λέξεις κλειδιά: Αιμοδοσία, μετάγγιση, αυτόλογη, αιμοπετάλεια, TRALI, αλλεργικές αντιράσεις
Description
Keywords
Αιμοδοσία, Μετάγγιση
Citation