Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Thumbnail Image
Date
Authors
Κανελλόπουλος, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση η οποία ευρίσκεται στην κορυφή ενός διώροφου ξενοδοχείου στο νομό Μεσσηνίας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη μνεία των μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμων και μη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνολογία πίσω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η φύση του κεραυνού, πώς αυτός δημιουργείται, τι χαρακτηριστικά έχει και τι επιπτώσεις επιφέρει ένα πλήγμα του. Στο τέταρτο κεφάλαιο δείχνεται η διαδικασία που απαιτείται για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπό μελέτη εγκατάσταση και υπολογίζονται όλοι οι παράμετροι του συστήματος. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εκτελείται η προσομοίωση του συστήματος, με τη βοήθεια του λογισμικού EMTP-ATP, και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων.
Description
Keywords
Αντικεραυνική προστασία, Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
Citation