Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω έξυπνου δαχτυλιδιού

Thumbnail Image
Date
2023-06-19
Authors
Λουκέρη, Νίκη (Νικαέλα)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την δυνατότητα σχεδίασης και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συλλογής, καταγραφής, παρακολούθησης και απεικόνισης της ανθρώπι- νης δραστηριότητας του ατόμου μέσω χρήσης του έξυπνου δαχτυλιδιού, Oura Ring Generation 2, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος που θα έχει την δυνατότητα αφενός να απεικονίζει και αφετέρου να προειδοποιεί το άτομο για τυχόν ανωμαλίες στην υγεία του με βάση τις ημερήσιες καταγραφές. Το προσωποκεντρικό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να απεικονίζει μετρήσεις, σε ημερήσια βάση, βασιζόμενο σε 3 καίριους δείκτες, την ποιότητα του ύπνου του ατόμου, την επάρκεια της καθημερινής του δραστηριότητας καθώς και την συνολική ευεξία και την ετοιμότητά του οργανισμού του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας με βάση τις συνολικές μετρήσεις της προηγούμενης ημέρας. Επιπλέον, θα παρέχονται δυνατότητες προειδοποίησης του ατόμου σχετικά με το αν κάποια ημερήσια τιμή αποτελεί ένδειξη μη φυσιολογικής θετικής ή αρνητικής λειτουργίας του οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την συνολική εικόνα της υγείας του ατόμου σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα και μήνα. Τέλος, εκτός απο την ημερήσια παρακολούθηση και ανίχνευση ανωμαλιών στην υγεία του ατόμου ανά μεταβλητή, το σύστημα θα παρέχει και την δυνατότητα συλλογικής ανάλυσης των δεδομένων του εκάστοτε χρήστη με απώτερο στόχο τόσο την ανακάλυψη των ημερών που αποτέλεσαν σήμα προειδοποίησης για την ποιότητα της υγείας του όσο και το ποιες μεταβλητές οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των διακυμάνσεων και της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών.
Description
Keywords
Παρακολούθηση ανθρώπινης δραστηριότητας, Ύπνος, Ανίχνευση ανωμαλιών
Citation