Βιώσιμη ανάπτυξη : οι νέες στρατηγικές των τραπεζών

Thumbnail Image
Date
2024-01-29
Authors
Ιωσηφίδη, Ευθυμία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλαγών των καιρικών φαινομένων και της αύξησης της θερμοκρασίας έχουμε οδηγηθεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ζωή των ανθρώπων στις περιοχές με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και καιρού, έχει αλλάξει, παρασύροντας την οικονομία όχι μόνο των περιοχών αυτών, αλλά και του κόσμου συνολικά. Πώς αυτή η κλιματική αλλαγή επηρέασε και θα συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομία, ιδίως τον τραπεζικό κλάδο; Θα περιγράψουμε αυτό το φαινόμενο, τη βιώσιμη χρηματοδότηση, τη Συμφωνία του Παρισιού, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, τα πρότυπα ESG, την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, την κυκλική οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας συμμορφώνονται με τους κανόνες και τη διεθνή πολιτική. Επιπλέον, η εκβιομηχάνιση και η καθολική χρήση του άνθρακα και του πετρελαίου έχουν οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, "πράσινα" ομόλογα και χρηματοπιστωτικά μέσα, με μοναδικό σκοπό να προστατευθεί το περιβάλλον, η κοινωνία, αλλά και να αποδειχθεί ότι σέβονται τους ανθρώπους χωρίς να διακυβεύεται η οικονομική ανάπτυξη. Οι τράπεζες αναδιαρθρώνονται και μετασχηματίζονται με γνώμονα να προστατευθεί το περιβάλλον και να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους και χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, έργα εναλλακτικής ενέργειας, βιώσιμης γεωργίας και επενδύσεις σε τομείς που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Αναλύονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών (Πειραιώς, EUROBANK, Εθνική Τράπεζα και ALPHA), που κατατάσσονται σε λιανική τραπεζική, εταιρική και επενδυτική τραπεζική, με κύριο στόχο την προώθηση της αειφορίας, μέσω αυτών. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης και ενσωμάτωσή του στις τράπεζες, τα πρότυπα ESG, τις αρχές εταιρικής υπευθυνότητας, την κυκλική οικονομία και τα πράσινα και κοινωνικά ομόλογα. Απώτερος στόχος είναι η ευπορία και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Description
Keywords
Βιώσιμη ανάπτυξη, Τράπεζες
Citation