Διδακτικές ανακατασκευές της ιστορίας των μαθηματικών : η καθιέρωση της ονομασίας Θεώρημα του Θαλή στη νεοελληνική εκπαίδευση

Thumbnail Image
Date
2008-08-28T08:09:28Z
Authors
Πατσόπουλος, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η χρήση αναφορών από την Ιστορία της Επιστήμης στα σχολικά εγχειρίδια γίνεται μέσα από μια ιδιότυπη ερμηνεία των ιστορικών πηγών από τους συγγραφείς τους, εντός των διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων κάθε εποχής, η οποία στοχεύει στην εξυπηρέτηση διδακτικών αναγκών και για το λόγο αυτό την ονομάζουμε διδακτική ανακατασκευή της Ιστορίας της Επιστήμης. Μία σημαντική περίπτωση διδακτικής ανακατασκευής που μελετάμε είναι η καθιέρωση της ονομασίας Θεώρημα του Θαλή στην ευρωπαϊκή και ειδικότερα στη νεοελληνική εκπαίδευση, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αντιστοιχεί σε διαφορετικά θεωρήματα στα εγχειρίδια διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.
Description
Keywords
Σχολικά εγχειρίδια γεωμετρίας, Ιστορικές αναφορές, Θαλής
Citation