Εφαρμογές ψηφιακής λογιστικής

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-23

Authors

Παππάς, Άλκης
Αναγνώστου, Χρήστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη διέπεται από το θέμα των εφαρμογών της ψηφιακής λογιστικής. Αρχικά καθίσταται αναγκαία η αναφορά ότι η ψηφιακή λογιστική αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Αναφορικά τα προαναφερόμενα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε πολλούς τομείς της επαγγελματικής ζωής. Έτσι λοιπόν γίνεται παράθεση κάποιων λογιστικών συστημάτων καθώς επίσης και των πλεονεκτημάτων όπου συνεισφέρουν στη βελτίωση του κλάδου, όπως επιπρόσθετα παρατίθενται και τα μειονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή τους. Αυτή η εργασία διερευνά την εξέλιξη της λογιστικής καθώς και πώς οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Ορίζοντας την εξέλιξη της λογιστικής, η συγκεκριμένη εργασία εξηγεί την ανάπτυξη υπολογιστών και συναφών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα επιτελείται εξέταση της σημασίας των ηλεκτρονικών προγραμμάτων τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία. Η επιλογή ενός ηλεκτρονικού προγράμματος μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά ενός λογιστικού γραφείου, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση των συναλλαγών, τις σχέσεις με τους πελάτες και το προσωπικό του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τα προγράμματα και να τις χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του επιχειρηματικού κόστους. Τέλος, αυτή η εργασία περιλαμβάνει την εξέταση ενός ευρέος φάσματος της λογιστικής και των ψηφιακών λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.

Description

Keywords

Λογιστικά ψηφιακά συστήματα, Ψηφιακή λογιστική, Λογιστική

Citation