Αιμοδοσία και εθελοντισμός

Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Νεοκλή, Ναυσικά
Σαμαρτζή, Πανωραία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Abstract
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εθελοντικής αιμοδοσίας καθώς και η παρουσίαση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων που διενεργούνται κατά την διαδικασία της μετάγγισης του αίματος και των παραγώγων του. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια αλτρουιστική και μια μη κερδοσκοπική προσφορά αίματος προς το συνάνθρωπο. Προκειμένου να νιώθει ασφαλής τόσο ο αιμοδότης όσο και ο δέκτης έχουν θεσπιστεί νόμοι και διατάγματα με βάση τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποια κριτήρια επιλογής και απόρριψης ενός αιμοδότη. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες στις οποίες μελετάται η εθελοντική αιμοδοσία και καταγράφονται οι απόψεις και οι αντιλήψεις που επικρατούν για τον εθελοντισμό στην αιμοδοσία. Επίσης μέσα από την διαφήμιση έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την προτοπή των πολιτών να παρέχουν το πολύτιμο εθελοντικό έργο στην αιμοδοσία.
Description
Keywords
Αιμοδοσία, Εθελοντισμός
Citation