Κατασκευή μικροϋπολογιστικού συστήματος διαχωρισμού σημάτων με τον αλγόριθμο ICA

Thumbnail Image
Date
2013-10-13
Authors
Χονδρός, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία αυτή αφορά την κατασκευή ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος διαχωρισμού σημάτων. Ο διαχωρισμός των σημάτων γίνεται με βάση τη θεωρία της τεχνικής της Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών. Αφού παρουσιαστεί η θεωρία της τεχνικής, παρουσιάζεται ο μικροελεγκτής ADuC 7026 που επελέγη για την υλοποίηση. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση του λογισμικού προσομοίωσης του μικροελεγκτή και παρατίθενται βασικά παραδείγματα για τον προγραμματισμό του. Τέλος, αναπτύσσονται, χωρίς τη χρήση περιφερειακών, και προσομοιώνονται, με τη χρήση περιφερειακών τρεις αλγόριθμοι, δυο εκδόσεις του FastICA και μια έκδοση του InfoMax. Οι αλγόριθμοι αυτοί αξιολογούνται ως προς τις επιδόσεις τους και εξάγονται τα συμπεράσματα.
Description
Keywords
Μικροελεγκτές, Διαχωρισμός σημάτων, Ανεξάρτητες συνιστώσες, Τυφλός διαχωρισμός
Citation