Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών «ΤΙΤΑΝ Α.Ε» και «ΑΓΕΤ Ηρακλής»

Thumbnail Image
Date
2022-07-21
Authors
Αγαθή, Σωτηρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και με βάση τον κύκλο των εργασιών τους αποτελούν αδιαμφησβήτητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Οι εταιρείες που θα εξεταστούν λοιπόν είναι οι εξής: ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών αλλά και του κλάδου γενικότερα για την χρονική περίοδο επτά ετών από το 2013 έως και το 2019. Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί άπειρες πράξεις οι οποίες καταγράφονται και εν συνεχεία αποτυπώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί η ανάλυση, η ερμηνεία αλλά και η αξιολόγηση των περιλαμβανομένων στοιχείων σε αυτές.
Description
Keywords
ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Κάθετη ανάλυση, Οριζόντια ανάλυση, Αριθμοδείκτες
Citation