Δυναμική προσομοίωση εικονικών αντικειμένων για εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Εφαρμογή σε σκάκι επαυξημένης πραγματικότητας

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Μπίκος, Μάριος-Φώτιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Για την παραγωγή ρεαλιστικών προσομοιώσεων μεικτής πραγματικότητας και για την ενίσχυση της αίσθησης εμβύθισης του χρήστη σε αυτές, οι σύγχρονες προσεγγίσεις πρέπει, όχι μόνο να απεικονίζουν ρεαλιστικά τα εικονικά αντικείμενα, αλλά και να επιτρέπουν την φυσική αλληλεπίδραση μέσω των χεριών. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών αντιστοίχισης του εικονικού περιβάλλοντος με το πραγματικό για την υπέρθεση και το χειρισμό εικονικών αντικειμένων σε προσομοιώσεις μεικτής πραγματικότητας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένας σύγχρονος αισθητήρας χρώματος-βάθους και παράλληλα υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι για την αναγνώριση της χειρονομίας "τσιμπήματος", αξιοποιώντας τη σχετική θέση του αντίχειρα και του δείκτη, για την αλληλεπίδραση με το εικονικό περιεχόμενο της σκηνής. Τέλος, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, όπου ο χρήστης μπορεί, ενώ βρίσκεται μπροστά από ένα πραγματικό τραπέζι, να παίξει σκάκι εναντίον του υπολογιστή μετακινώντας τα εικονικά πιόνια μόνο με τα χέρια του.

Description

Keywords

Επαυξημένη πραγματικότητα, Χειρισμός εικονικών αντικειμένων, Αναγνώριση χειρονομιών, Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Citation