Επιπολασμός άσθματος και αλλεργίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Αθήνα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-11

Authors

Νταλίπι, Ρετζίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το άσθμα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην παιδική ηλικία, αφού παραμένει ένα από τα συνηθέστερα αίτια προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και εισαγωγής παιδιών στο Νοσοκομείο. Στο γενικό μέρος της παρούσας πιλοτικής μελέτης παρουσιάζονται: (α) οι διάφοροι ορισμοί του άσθματος, (β) οι μέθοδοι μέτρησης του επιπολασμού του άσθματος, της ατοπίας και της βρογχικής υπεραπαντητικότητας σε επιδημιολογικές μελέτες, (γ) τα ευρήματα των κυριότερων συγχρονικών μελετών για τον επιπολασμό του συριγμού, του άσθματος και της αλλεργίας, με έμφαση στις μελέτες με μακροχρόνια καταγραφή και στη διεθνή μελέτη ISAAC, (δ) οι σημαντικότερες μακροχρόνιες προοπτικές πληθυσμιακές μελέτες και, (ε) οι μέχρι σήμερα γνωστοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση άσθματος και αλλεργίας . Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε πιλοτικά τον επιπολασμό του άσθματος, της ρινοεπιπεφυκίτιδας και του εκζέματος στην Αθήνα. Υποθέσαμε ότι, σε συμφωνία με τις διεθνείς τάσεις και τα αποτελέσματα των διαχρονικών μελετών τη Πάτρας, ο επιπολασμός των αλλεργικών αναπνευστικών διαταραχών και του εκζέματος θα είχε σταθεροποιηθεί ή θα παρουσίαζε ελάττωση. Η πιλοτική αυτη συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε με διανομή γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από τους γονείς των παιδιών. Ο σχεδιασμός της μελέτης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν πανομοιότυπα με τις προηγούμενες συγχρονικές μελέτες, που διενεργήθηκαν στην πόλη της Πάτρας κατά τα έτη 1991, 1998, 2003, 2008, 2013 και 2018. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν πως ο επιπολασμός του άσθματος και της ρινοεπιπεφυκίτιδας συνεχίζει να μειώνεται στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, ενώ ο επιπολασμός του εκζέματος αυξάνεται. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ ρινοεπιπεφυκίτιδας και άσθματος παραμένει ισχυρή, ενώ η σχέση μεταξύ εκζέματος και άσθματος φαίνεται πως έχει εξασθενήσει.

Description

Keywords

Παιδικό άσθμα, Επιπολασμός

Citation