Μελέτη της επίδρασης εκχυλίσματος της πόας Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca σε συμπεριφορικούς και βιοχημικούς δείκτες εγκεφαλικών περιοχών ενήλικων και γηραιών μυών

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ατσοπάρδη, Κορίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το φυτό Sideritis, γνωστό και ως τσάι του βουνού καταναλώνεται παραδοσιακά στην Ελλάδα ως ένα παραδοσιακό ελληνικό τσάι με πληθώρα ευεργετικών ιδιοτήτων. Το γένος Sideritis ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae και περιλαμβάνει περίπου 150 είδη τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν είναι να διερευνηθεί η επίδραση του εκχυλίσματος οξικού αιθυλεστέρα του φυτού Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca στην αγχώδη συμπεριφορά και στην ενεργότητα των δύο ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης εγκεφαλικών περιοχών ενηλίκων και γηραιών, αρσενικών και θηλυκών μυών. Αρχικά ερευνήθηκε ο συμπεριφορικός δείκτης άγχος/φόβος με τη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου σε 8 ηλικιακές ομάδες: 13-14 ημερών, 22-23 ημερών, νεαρά (30 ημερών), ενήλικα (3-4 μηνών), ενήλικα (5-6 μηνών), μεσήλικα (9-10 μηνών), γηραιά (12-13 μηνών), γηραιά (15-16μηνών). Τα αποτελέσματα έδειξαν κλιμακούμενη μείωση του δείκτη άγχος/φόβος στις πρώτες 6 ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλα, ενώ στους γηραιούς μυς παρατηρήθηκε αύξηση του δείκτη. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα επιλέχτηκαν οι ενήλικες (3-4μηνών) και γηραιοί μύες (15-16μηνών) στους οποίους χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκώς το φυτικό εκχύλισμα (30 και 100 mg/Kg βάρους σώματος) για 3 συνεχείς μέρες. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την τελευταία δόση πραγματοποιήθηκε εκ νέου η δοκιμασία ανοιχτού πεδίου και παρατηρήθηκε αγχολυτική δράση του εκχυλίσματος μόνο στη δόση των 100mg/kg και στις δύο ηλικίες και φύλα. Οι μύες που τους χορηγήθηκε η συγκεκριμένη δόση επιλέχθηκαν για τη μελέτη της ενεργότητας των δύο ισομορφών (G1 και G4) της ακετυλοχολινεστεράσης (χρωματομετρική μέθοδο του Ellman) σε επιλεγμένες εγκεφαλικές τους περιοχές (παρεγκεφαλίδα, εγκεφαλικό φλοιό, ιππόκαμπο και ραβδωτό). Η χορήγηση του φυτικού εκχυλίσματος μείωσε στατιστικώς σημαντικά την ενεργότητα των δύο ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης σε παρεγκεφαλίδα και ραβδωτό και στις δύο ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου. Ακόμα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ενεργότητας των ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης στους γηραιούς μυς σε σύγκριση με τους ενήλικους. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εκχύλισμα του οξικού αιθυλεστέρα του φυτού Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca προκαλεί αγχολυτική συμπεριφορά σε ενήλικους και γηραιούς μύες και των δύο φύλων και αναστέλλει με ιστοειδικό τρόπο την ενεργότητα της AChE εγκεφαλικών τους περιοχών.

Description

Keywords

Γένος Sideritis, Εγκέφαλος, Συμπεριφορά, Ακετυλοχολινεστεράση, Χολινεργικό σύστημα, Άγχος / Φόβος, Γήρας

Citation