Η εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου» στα σχολικά βιβλία ιστορίας της Γ΄ λυκείου στα στα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου στα 1965, 1970, 1985 και 2007

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-01-09

Authors

Σωτηρακοπούλου, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί στα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Γ' Λυκείου από το 1965 έως σήμερα. Στόχος είναι να ανιχνευθεί ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται η ιστορική μνήμη και η εθνική ταυτότητα, σκιαγραφώντας έτσι την αντίληψη που είναι πιθανό να διαμορφώσουν οι μελλοντικοί πολίτες για τον εθνικό τους «εαυτό» (national ‘‘self’’) αλλά και για τους γείτονες λαούς, δηλαδή τον εθνικό «άλλο» (national ‘‘other’’).Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος για το Σχολικό Εγχειρίδιο (Textbook), για τη Διεθνή Έρευνα των Διδακτικών Εγχειριδίων (International Textbook Research) αλλά και για το ρόλο της εικονογράφησης (the role of Textbook Pictures).Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση της έρευνας των σχολικών βιβλίων Ιστορίας , τόσο ως προς το κείμενο όσο και ως προς το περικείμενο. Η παρουσίαση ακολουθεί την πορεία της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (qualitative content analysis), που επιλέχθηκε ως ερευνητική μέθοδος.

Description

Keywords

Εθνικός εαυτός, Εθνικός άλλος, Σχολικά εγχειρίδια, Διεθνής έρευνα σχολικών βιβλίων, Σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, Εικονογράφηση σχολικών βιβλίων, Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου

Citation