Ο αγροτουρισμός ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού : ένα κτήμα στο Νέσσωνα Λάρισας

Thumbnail Image
Date
2022-12-22
Authors
Κυριαζόπουλος, Iωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η συγκεκριμένη πτυχιακή η εργασία έχει ως θέμα της το φαινόμενο του αγροτουρισμού με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήμα Νέσσωνα στη Λάρισα. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η βιβλιογραφία σχετικά με τον αγροτουρισμό γενικότερα, περνώντας στη συνέχεια στην περιοχή της Θεσσαλίας ειδικότερα, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και οι προοπτικές του για το μέλλον. Μέσα από το συγκεκριμένο πόνημα φάνηκε το προφίλ των αγροτουριστών, τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η μορφή τουρισμού και φυσικά τα οφέλη που ο ίδιος μπορεί να προσφέρει. Επιπλέον παρουσιάστηκε το παράδειγμα του κτήματος Νέσσωνα στη Λάρισα, το οποίο μπορούν να επισκεφτούν οι αγροτουρίστες για να γνωρίσουν από κοντά πάρα πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φύση και με την αειφορία.
Description
Keywords
Αγροτουρισμός, Εναλλακτικός τουρισμός, Κτήμα Νέσσωνα
Citation