Αιμοδυναμικές παράμετροι σε ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια και κίρρωση ήπατος (κλινική μελέτη με έγχρωμο doppler υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά και ιστολογική συσχέτιση)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-07-21T09:25:13Z

Authors

Ηλιόπουλος, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

H παρούσα μελέτη είχε σαν στόχο την μελέτη και τον προσδιορισμό των αιμοδυναμικών αλλαγών που συμβαίνουν στο ηπατικό παρέγχυμα με τη βοήθεια της απλής (Gray Scale Ultrasonography, GSU) και της έγχρωμης Doppler υπερηχοτομογραφίας (Color Doppler, CDU), στην διάρκεια της χρόνιας ηπατικής νόσου. Ο απώτερος σκοπός ήταν ο διαχωρισμός της χρόνιας νόσου του ήπατος από την αρχόμενη καλά αντιρροπούμενη κίρρωση σε ομάδα ασθενών με ένα καλά τεκμηριωμένο ιστολογικό profil. Για τον λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια να απομονωθούν εκείνες οι GSU και CDU παράμετροι που με μεγάλη ακρίβεια διαχώριζαν τους ασθενείς με τη χρόνια ηπατίτιδα από αυτούς που έπασχαν από καλά αντιρροπούμενη κίρρωση αρχικού σταδίου (CIR).

Description

Keywords

Ήπαρ, Ηπατίτις, Κίρρωση, Έγχρωμο υπερηχογράφημα, Αιμιδυναμικοί δείκτες

Citation