Πληροφοριακά συστήματα στο ρόλο της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-26

Authors

Μπουλούμπασης, Βασίλειος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Με το HRIS γίνεται αναφορά στο σύστημα πληροφοριών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για ένα λογισμικό ή αλλιώς μια πλατφόρμα, η χρήση της οποίας γίνεται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να δύναται να διαχειριστεί, αλλά και να αποθηκεύσει δεδομένα, τα οποία να απευθύνονται στον εκάστοτε υπάλληλο. Στις περιπτώσεις ένα λογισμικό HRIS περιλαμβάνει πληθώρα δυνατοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός πως δύναται να διαχειριστεί προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, τα οποία δεν είναι αλλά από το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση τα στοιχεία επικοινωνίας και πολλά άλλα. Μια άλλη δυνατότητα είναι εκείνη της ενημέρωσης για ό,τι σχετίζεται με την απασχόληση των υπαλλήλων, όπως είναι για παράδειγμα η ημερομηνία πρόσληψης, οι θέσεις εργασίας, οι μισθοί και οι ενδεχόμενες αυξήσεις. Έπειτα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαχείριση των παρουσιολογίων και των αδειών του κάθε υπαλλήλου, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί η απόδοση τους και να διαχειριστούν ανάλογα τα σχετικά δεδομένα. Οι περιπτώσεις της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης αντίστοιχα, των υπαλλήλων, αποτελεί και αυτή μια δυνατότητα την οποία παρέχει το HRIS και περιλαμβάνει τη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως επίσης και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Ακόμα, δεν θα πρέπει να παραληφθεί τόσο η δυνατότητα διαχείρισης των αποδοχών, μαζί τα μισθολογικά δεδομένα, τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές όσο και η δυνατότητα παροχής αναφορών και αναλύσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στο προσωπικό που στελεχώνει μια επιχείρηση. Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, το HRIS εξυπηρετεί στο να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, να τελευταία αυτόματα η εκάστοτε διαδικασία και να επιτυγχάνεται η αποθήκευση και η ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά με τους υπαλλήλους. Τέτοιες συνθήκες είναι πολύ πιθανό να βελτιώσουν σημαντικές έννοιες, όπως είναι εκείνες της απόδοσης, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και την εμπειρία που έχει κάθε υπάλληλος εκτός του οργανισμού που βρίσκεται.

Description

Keywords

Σύστημα HRIS, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Citation