Διερεύνηση των πρακτικών 6σ σε επιχειρήσεις πιστοποιημένες με ISO: 9001

Thumbnail Image
Date
2014-10-07
Authors
Παππάς-Πετρίδης, Θεόδωρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των επιχειρήσεων οι οποίες είναι πιστοποιημένες κατά ISO:9001, μέσω ενός πιλοτικού ερωτηματολογίου, προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι σε θέση να υιοθετήσουν την φιλοσοφία και τις τεχνικές του 6 σίγμα. Η εργασία αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η θεωρητική προσέγγιση της φιλοσοφίας 6 σίγμα και ανάλυση της, και το δεύτερο σκέλος είναι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.
Description
Keywords
, Πιστοποίηση
Citation