Μελέτη και αξιολόγηση τεχνικών δημιουργίας ευρετηρίων αναζήτησης για p2p δίκτυα

Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Παπακηρύκου, Ευάγγελος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που η διαδικτυακή κοινότητα έσκυψε με ενδιαφέρον πάνω σε μια νέα τεχνολογία, που την ονόμασε peer-to-peer. Όπως και κάθετι νέο όμως, έτσι και αυτό χρησιμοποίησε υλικά του παρελθόντος, έννοιες και δυνατότητες που εισήγαγαν παλιότερες τεχνολογίες για να παρουσιάσει κάτι καινοτόμο. Γρήγορα, εμφανίστηκαν πλήθος εφαρμογών που εφάρμοσαν την νέα αυτή τεχνολογία σε πολλά υπολογιστικά προβλήματα, με προεξάρχον τον διαμοιρασμό αρχείων. Παρά τα όποια προβλήματα, νομικά και τεχνικά, που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι αντίστοιχες εφαρμογές, το peer-to-peer paradigm συνεχίζει να εξελίσσεται και να εξαπλώνεται. Ταυτόχρονα και με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων λύσεων παρουσιάστηκε η ανάγκη να αναπτυχθούν μετρικές αξιοπιστίας και μέθοδοι δοκιμών τέτοιου είδους συστημάτων, όπως οι προσομοιωτές. Σε αυτό το τελευταίο στέκεται και η παρούσα διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύξαμε ένα κομμάτι ενός προσομοιωτή για peer-to-peer συστήματα και πρωτόκολλα.
Description
Keywords
Τεχνολογία P2P, Δίκτυα peer-to-peer, Διαμοιραζόμενα δεδομένα
Citation