Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου ασφάλειας συνθηκών σε χώρους εργασίας μέσω αισθητήρων και διαχειριστικού dashboard

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09-18

Authors

Χρυσάφης, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η κατοχύρωση της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο ακόμα και στα σημερινά δεδομένα αποτελεί μία πρόκληση για τους εργοδότες και τους υπεύθυνους των χώρων αυτών. Η τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων μπορεί να προσφέρει λύση σε αυτό το ζήτημα αφού μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο για την τήρηση των συνθηκών ασφαλείας, καθώς και να δώσει έγκαιρη ειδοποίηση, ώστε οι αρμόδιοι να πάρουν γρήγορα τα ανάλογα μέτρα ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις που αποφέρει η μη τήρηση αυτών των συνθηκών. Στην παρούσα διπλωματική υλοποιείται ένα σύστημα που υπόκειται στο μοντέλο λειτουργίας των εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων όπου τα δεδομένα για τον χώρο λαμβάνονται από αισθητήρες θερμοκρασίας, ήχου, διαρροής αερίου και ποιότητας αέρα. Έπειτα, αποστέλλονται μέσω του πρωτοκόλλου MQTT για επεξεργασία από έναν τοπικό server του Node-RED o οποίος τα αποθηκεύει σε μια τοπική βάση δεδομένων για μελλοντική επεξεργασία, τα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο σε ένα διαχειριστικό dashboard και στέλνει ειδοποιήσεις στον χρήστη μέσω email.

Description

Keywords

Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Aσφάλεια, Aισθητήρες

Citation