Αρχαία και νέα ελληνική σύνθεση

Thumbnail Image
Date
Authors
Κωνσταντάκης, Γιάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ενώ διάφορες μελέτες έχουν αφιερωθεί στην μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και της Νέας Ελληνικής γλώσσας, λίγες είναι αφιερωμένες στην σύνθεση των δύο γλωσσών. Ακόμα λιγότερες είναι μελέτες αφιερωμένες στην σύνθεση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και ειδικότερα από την σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα υπό το πρίσμα της Γενετικής Γραμματικής. Παρόλο που στην βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφορες παρατηρήσεις σχετικά με ομοιότητες ή διαφορές των συστημάτων σύνθεσης των δύο γλωσσών, καμία συστηματική μελέτη δεν έχει εμφανιστεί η οποία να αντιπαραβάλλει και να συγκρίνει τα δύο συστήματα. Η παρούσα εργασία έχει δύο σκοπούς: τόσο να παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά της Αρχαιοελληνικής σύνθεσης υπό το πρίσμα της Γενετικής Γραμματικής, όσο και να συγκρίνει και να επισημάνει τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο συστημάτων σύνθεσης.
Description
Keywords
Αρχαία Ελληνικά, Σύνθεση (γλώσσα), Νέα Ελληνικά, Μορφολογία
Citation