Ευφυής σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθόδων γεωργικής καλλιέργειας με εφαρμογή στο ελαιόδεντρο του Δ.δ. Πελασγίας Φθιώτιδας

Thumbnail Image
Date
Authors
Κόμνου, Αμαλία-Αθανασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της Γεωργίας ακρίβειας και η σαφής τοποθέτησή της, στο Δ.δ. Πελασγίας Φθιώτιδας του Δήμου Στυλίδας. Απώτερος σκοπός ήταν η προσέγγιση των τυχών εδαφικών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή καθώς και πως θα υπάρξει μια έγκαιρη βελτίωση στη μελλοντική αγροτική ανάπτυξη του τόπου. Η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με τα συνδυαζόμενα μειωμένα κόστη πληροφόρησης, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία προοδευτικών και αναπτυσσόμενων βημάτων για ολόκληρο το σύστημα της αγροτικής γεωργίας. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας αγροτικών τροφίμων όπως είναι το ελαιόλαδο και η βρώσιμη ελιά, στην εποχή του 2021 υφίστανται αλλαγές και έμπρακτες εφαρμογές νέων τεχνολογικών μέσων, φιλικών ως προς το περιβάλλον και ως προς την ευρύτερη κοινωνία. Αναλυτικά, υπήρξε διεξαγωγή γεωλογικής δειγματοληψίας για την συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή και με βάση αυτή, υλοποιήθηκε μοντέλο τεχνολογικού περιεχομένου με αισθητήρες εδάφους κατάλληλα προσαρμοσμένους στα αποτελέσματα που διεξάχθηκαν για την γεωλογική αναδόμηση του εδάφους. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα έρευνα, έγινε διερεύνηση όλων αυτών των παραμέτρων και η ανάλυση της αγροτικής γης με βαθύτατα σημαντικά αποτελέσματα και σημαντικές τεχνολογικές επιτεύξεις μοντέλων αισθητήρων εδάφους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των διαφόρων μεθόδων που προβάλλονται στην αναλυτική ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Τέλος, ο πρωτογενής τομέας και τα σύγχρονα τεχνολογικά αναπτυξιακά μοντέλα, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την προσπάθεια, καθώς και οι οικονομικές προτάσεις για μία καλύτερη βιωσιμότητα στο μέλλον.
Description
Keywords
Γεωργία ακριβείας, Βιωσιμότητα, Αισθητήρες εδάφους, Εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση κόστους, Oικονομική ανάπτυξη, Αγροτική οικονομία, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Προώθηση, Καινοτομία
Citation