Προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο του Δήμου Κηφισιάς

Thumbnail Image
Date
2023-09-19
Authors
Τριαντάφυλλος, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η πτυχιακή αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς και έχει αφορά στα προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο. Είναι δηλαδή μία καταγραφή των εχθρών και των ασθενειών, όπως έντομα και μύκητες, των φυτικών ειδών που υπάρχουν στον Δήμο Κηφισιάς: υψηλή βλάστηση, θαμνώδης βλάστηση και ανθόφυτα, και τις επιδράσεις αυτών στα φυτά, την αξιολόγηση της κατάστασης του αστικού πρασίνου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με βιολογικά, χημικά και μηχανικά μέσα.
Description
Keywords
Αστικό πράσινο, Εχθροί και ασθένειες φυτών, Βιολογική αντιμετώπιση
Citation