Χρήση εργαλείων επιχειρησιακής νοημοσύνης στη διαχείριση έργων

Thumbnail Image
Date
2022-08-30
Authors
Τριανταφύλλου-Γκεσούλη, Φρειδερίκη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στις μέρες μας οι εταιρείες αποτελούν πολύπλοκους και μεταβαλλόμενους οργανισμούς κυρίως οι εταιρίες πληροφορικής. Η διαχείριση έργων πληροφορικής με τη μεθοδολογία Agile χρησιμοποιείται ευρέως και αποτελεί μια διαδικασία περιπλοκή με πολλές πτυχές που απαιτεί οργάνωση και προσοχή για να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το πως θα διαχειριστεί ένας εργαζόμενος το χρόνο του και θα καταφέρει να συνεισφέρει σε ένα έργο μεγάλης κλίμακας και πως όλο αυτό θα είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός οργανισμού. Η διαχείριση έργων πληροφορικής γίνεται ολοένα και πιο σημαντική σε μια μεταβαλλόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα και έχει απαιτήσεις βελτιστοποίησης. Παράλληλα, στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (Big Data) και της μηχανικής μάθησης, η οπτικοποιηση δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων αρχίζει να γίνεται απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης ενός προϊόντος λογισμικού (από τεχνικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο του μάρκετινγκ) και όχι μόνο. Η ανάλυση και οπτικοποιηση των δεδομένων λόγω της αμεσότητας της παρουσίασης τους αλλά και άλλων πλεονεκτημάτων όπως η παρατήρηση ενός φαινομένου στο χρόνο αποτελεί σταδιακά ένα αναπόσπαστο κομμάτι των οργανισμών.Τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI tools) έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια δίνοντας δυνατότητες παρακολούθησης και επισκόπησης των δεδομένων που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής. Στη παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια πρόταση οπτικοποίησης δεδομένων που αφορούν το Project Management. Σκοπός, είναι η ανάπτυξη dashboards με τη χρήση του εργαλείου Tableau Desktop που θα χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές έργων πληροφορικής για τη παρακολούθηση και επισκόπηση των έργων.
Description
Keywords
Διαχείριση έργου, Επιχειρησιακή νοημοσύνη, Οπτικοποίηση δεδομένων
Citation