Τρισδιάστατα ευφυή συστήματα μεταφορών σε περιοχές χαμηλής πρόσβασης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Ξιάρχης, Χαρίλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Παρατηρώντας τα συχνά και πολυπληθή φαινόμενα έλλειψης φαρμάκων και προμηθειών σε απομακρυσμένες περιοχές που πλήττουν την χώρα μας, καθώς και την υποστελέχωση των φορέων Πολιτικής Προστασίας, η οποία οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιπέδου αντιμετώπισης ή και πρόληψης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προμηθειών, αυξάνεται παράλληλα και η ανάγκη υιοθέτησης νέων, σύγχρονων και ευφυών σχεδιασμών πολιτικής αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης διασυνδεδεμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα UAVs (drones), καθώς και όλα τα δεδομένα από αισθητήρες IoT, έτσι ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη δυνατή διαχείριση καταστάσεων ανάγκης προμηθειών τροφίμων-φαρμάκων σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, έχοντας ως γνώμονα και την πρόληψη σχετικών ζητημάτων σε απόμακρες περιοχές.

Description

Keywords

Ευφυή συστήματα μεταφορών, Απομακρυσμένες περιοχές, Ανάγκες προμηθειών, Διαχείριση αναγκών, Τρισδιάστατα συστήματα

Citation