Μαθησιακές δυσκολίες : πιλοτική χαρτογράφηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09-13

Authors

Βαρελά, Μαρία- Ελένη
Λέσι, Μαρινέλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να κατανοήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά με τις μαθησιακές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις συνεργασίας τους με τους λογοθεραπευτές. Τα μαθησιακά προβλήματα εξακολουθούν να αποτελούν συχνή ανησυχία για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν διαφέρει. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να φωτίσει το υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών που συνδέονται με τις μαθησιακές προκλήσεις. Προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις εμπειρίες και τις στάσεις τους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, το ερευνητικό έργο χρησιμοποιεί μια τεχνική που βασίζεται σε ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγιο εμβαθύνει σε μια ποικιλία θεμάτων, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν τη συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα, τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διάγνωση τέτοιων δυσκολιών και τις αρμοδιότητες που διαδραματίζουν οι λογοθεραπευτές στην επίλυση τέτοιων εμποδίων. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και η παρούσα έρευνα διερευνά αυτές τις προκλήσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσφέρει μια πλήρη εικόνα της έκτασης του προβλήματος εντός της Ελλάδας, μέσω της ανάλυσης στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον επιπολασμό των μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα εντοπίζουν τα μαθησιακά προβλήματα των παιδιών τους, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία και τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα για τον έγκαιρο εντοπισμό τους. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά το ρόλο που διαδραματίζουν οι λογοθεραπευτές στη θεραπεία των μαθησιακών δυσκολιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί και οι λογοθεραπευτές προκειμένου να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες.

Description

Keywords

Μαθησιακές δυσκολίες, Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Προοπτικές εκπαιδευτικών, Λογοθεραπευτής, Ειδική αγωγή, Ενταξιακή εκπαίδευση, Μαθησιακές δυσκολίες

Citation