Η κυπριακή διάλεκτος και η χρήση της σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις

Thumbnail Image
Date
Authors
Νικολοπούλου, Αθανασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η κυπριακή είναι μία από τις ελληνικές ποικιλίες και είναι αυτή που περιλαμβάνει τους περισσότερους ενεργούς ομιλητές. Ο λόγος τους σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή περίσταση συνδυάζει στοιχεία τόσο της ελληνικής όσο και της κυπριακής ποικιλίας και, ανάλογα με τις περιστάσεις, το ποσοστό των στοιχείων της μιας ή της άλλης ποικιλίας μεταβάλλεται. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της κυπριακής διαλέκτου και πώς αυτή χρησιμοποιείται από τους ομιλητές σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Για το σκοπό της εργασίας μελετήθηκε βιβλιογραφία σχετική με το καθεστώς διγλωσσίας που επικρατεί στην Κύπρο και πώς αυτή επηρεάζει διάφορες καθημερινές περιστάσεις στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου. Διεξήχθη έρευνα αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου και με τη βοήθεια μέσων κοινωνικής δικτύωσης ευρείας χρήσης, βασισμένη σε δύο ερωτηματολόγια. Τέλος, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ελέγχθηκαν με πακέτο στατιστικής ανάλυσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις υπάρχουσες αντιλήψεις, φανερώνοντας ταυτόχρονα μια εν εξελίξει αλλαγή στην κυπριακή διάλεκτο, μια αλλαγή που πλησιάζει το ύφος της ελληνικής.
Description
Keywords
Κυπριακή διάλεκτος, Επικοινωνιακές περιστάσεις
Citation