Σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής υποστήριξης κοινότητας χρηστών με χρήση React Native

Thumbnail Image
Date
Authors
Καρδαμπίκης, Ευστράτιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την δημιουργία και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, χρήσιμης για μια κοινότητα χρηστών. Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η δυνατότητα ενημέρωσης και διευκόλυνσης της καθημερινότητας του χρήστη-ιδιοκτήτη σκύλου. Παρακάτω αναλύονται όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την δημιουργία της εφαρμογής. Δηλαδή, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε πάνω στην κοινότητα, οι ανάγκες της και τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που διαθέτει το διαδίκτυο για τους ίδιους. Επίσης, περιγράφεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος καθώς και η αξιολόγηση που έγινε από έμπειρους αξιολογητές αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Καταλήγοντας, γίνεται εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της εφαρμογής, περιγράφεται λεπτομερώς ο κώδικας που αναπτύχθηκε, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη αξιολόγηση του συστήματος που αναπτύχθηκε.
Description
Keywords
Κινητές συσκευές, Ιδιοκτήτες σκυλιών, Εύρεση τοποθεσιών
Citation