Μελέτη αλληλεπίδρασης δυο παθογόνων παραγόντων για την αντιμετώπιση του κολεοπτέρου “Sitophilus granarius”

Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Ζήκου, Αθανασία Α.Μ. 11608
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Abstract
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αλληλεπίδραση των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: Cordycipitaceae) και Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae) για την αντιμετώπιση του εχθρού των αποθηκευμένων προϊόντων Sitophilus granarius (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae). Χρησιμοποιήθηκαν εναιωρήματα κονιδίων με πυκνότητα 104, 106, 108 κονίδια/ml για τους εντομοπαθογόνους μύκητες τα οποία ψεκάστηκαν στα ακμαία S. granarius μέσα σε αποστειρωμένο καλαμπόκι (Zea mays) είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό. Διαπιστώθηκε η επιτυχής δράση των μυκήτων που δοκιμάστηκαν επί των ακμαίων του S. granarius. Από τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε ότι οι εντομοπαθογόνοι μύκητες Β. bassiana και I. fumosorosea μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες αντιμετώπισης του S. granarius. Περαιτέρω έρευνα όμως είναι απαραίτητη ώστε να καθοριστούν οι ιδανικές πυκνότητες κονιδίων και η κατάλληλη μορφή σκευάσματος.
Description
Keywords
Προϊόντα, Γεωργικά - Εντομα αποθηκών, 'Εντομο Sitophilus granarius, Μύκητες, Εντομοπαθογόνοι - Beauveria bassiana - Isaria fumosorosea
Citation