Θεωρία άριστων νομισματικών περιοχών και πραγματική & ονομαστική σύγκλιση : είναι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ έτοιμα να ενταχθούν στην ευρωζώνη;

Thumbnail Image
Date
2009-01-07T16:43:01Z
Authors
Αβραμοπούλου, Χριστίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει σε ποιό βαθμό τα δώδεκα νέα κράτη μέλη (ΝΚΜ)της ΕΕ είναι έτοιμα να ενταχθούν στην ΟΝΕ. Αρχικά, αναφέρονται γενικά τα κριτήρια των άριστων νομισματικών περιόχών (ΑΝΠ) και έπειτα η σχετική βιβλιογραφία για τα ΝΚΜ. Έπειτα, ακολουθεί μια περιγραφική ανάλυση της ανοιχτότητας του εμπορίου και της διαχρονικής πορείας του κατα κεφαλήν προϊόντος των ΝΚΜ. Τέλος,εξετάζεται ο βαθμός σύγκλισης των οικονομικών κύκλων των 12 ΝΚΜ με της Ευρωζώνης και ελέγχονται οι υποθέσεις της ενδογένειας και της β-σύγκλισης αυτών των χωρών.
Description
Keywords
Νέα κρατη μέλη, ΟΝΕ, Ευρωζώνη, Εμπόριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Σύγκλιση, Συσχέτιση, Κύκλοι, Ανοιχτότητα, Προϊόν, Άριστες νομισματικές περιόχές
Citation