Χρηματοοικονομική και νομισματική σταθερότητα στο [sic] νότο της Ευρωζώνης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-04

Authors

Κωστόπουλος, Θεόδωρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εργασία αυτή αφορά στην ανάλυση της αρχιτεκτονικής της ζώνης του ευρώ, με έμφαση στη μη γραμμική σχέση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων και της μετάδοσης των διαταραχών της νομισματικής πολιτικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την Ιταλία, δύο χώρες του Νότου της Ευρωζώνης. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) και του Δείκτη Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSI), η έρευνα αναλύει μακροπρόθεσμες και συγκριτικές τάσεις στις τιμές και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εντοπίζονται οι βασικές παρατηρήσεις και μετρήσεις όπως ο μέσος όρος, η διαμέσος, η τυπική απόκλιση και το εύρος για κάθε δείκτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν διαφορές στις τάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις μεταξύ του CPI και του FSI, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική και νομισματική σταθερότητα στην ευρωζώνη.

Description

Keywords

Ευρωζώνη, Δείκτης τιμών καταναλωτή, Δείκτης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, Νομισματική πολιτική

Citation