Πρωτόκολλα διανομής κβαντικού κλειδιού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-08

Authors

Δημητρίου, Χρίστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η διανομή κβαντικού κλειδιού (QKD) είναι ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών μεταξύ δύο απομακρυσμένων χρηστών μέσω ενός μη ασφαλούς κβαντικού καναλιού, όπου η υποκλοπή μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετες παρεμβάσεις, και ενός πιστοποιημένου κλασικού καναλιού, όπου τα μηνύματα μπορούν να διαβαστούν από τον αντίπαλο αλλά όχι να τροποποιηθούν. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση QKD σχημάτων για την ανταλλαγή κλειδιών μόνο μεταξύ δύο χρηστών. Παρουσιάζονται αρχικά τα πρωτόκολλα QKD στο σχήμα προετοιμασίας-&-μέτρησης (P&M) (όπως το BB84), όπου το ένα μέρος (Alice) προετοιμάζει και στέλνει μια κβαντική κατάσταση στο άλλο μέρος (Bob), ο οποίος πρέπει να μετρήσει την κβαντική κατάσταση που έλαβε. Ακολουθεί το σχήμα QKD που βασίζεται στην κβαντική διαπλοκή (Ekert91, BBM92), όπου η Alice και ο Bob μετρούν ο καθένας από ένα μέρος ενός κβαντικού συστήματος που είναι σε κατάσταση διαπλοκής. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση στα συστήματα QKD που είναι ανεξάρτητα από τη συσκευή μέτρησης (MDI-QKD), όπου η Alice και ο Bob στέλνουν ο καθένας μια κβαντική κατάσταση σε μια αναξιόπιστη και πιθανώς κακόβουλη συσκευή μέτρησης.

Description

Keywords

Διανομή κβαντικών κλειδιών, Κβαντικές επικοινωνίες, Κβαντική κρυπτογραφία, Κβαντική διαπλοκή

Citation