Εφαρμογή καλών πρακτικών στη ζωή μετά τη χημειοθεραπεία

Thumbnail Image
Date
2023-11-09
Authors
Γριντέλα, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο καρκίνος είναι μία πολυπαραγοντική παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται με διάφορες μορφές και επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, έχει αυξημένο επιπολασμό στις μέρες μας. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, συχνά θεραπευτικές αγωγές όπως η χημειοθεραπεία, αλλά και γενικότερα μέσω του τρόπου ζωής συμπεριλαμβανομένης της φυσικής δραστηριότητας, της διατροφής, και της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εφαρμογή φυσικής δραστηριότητας, ορθής διατροφής, επαφής με τη φύση και η ύπαρξη σωματικής και ψυχικής υγείας σε ασθενείς με καρκίνο, μετά τη χημειοθεραπεία. Μέθοδοι: Η μελέτη έγινε μέσα από τη διανομή ενός ερωτηματολογίου σχεδιασμένου επάνω στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OACCUs, κυρίως με ερωτήσεις επάνω στη φυσική κατάσταση, στη διατροφή, στην επαφή με τη φύση, αλλά και στη σωματική και ψυχική υγεία. Αποτελέσματα: Στους περισσότερους τομείς των τεσσάρων ενοτήτων δεν υπήρξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά των ασθενών. Γενικά, οι ασθενείς που λάμβαναν ή λαμβάνουν ως θεραπεία την χημειοθεραπεία σε γενικές γραμμές, για τους τύπους καρκίνου που έχουν διαγνωσθεί, έχουν καλύτερη έκβαση σε τομείς των τεσσάρων ενοτήτων σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν άλλο είδος θεραπείας. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο δείχνουν να έχουν μια διαφοροποιημένη κατάσταση ανάλογα το φύλο τους αλλά και το είδος της θεραπείας που έλαβαν, ωστόσο περισσότερες έρευνες χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα αυτής της εργασίας και να διερευνήσουν παράλληλα και άλλους παράγοντες.
Description
Keywords
Χημειοθεραπεία, Άθληση, Διατροφή, Φύση, Σωματική υγεία, Ψυχική υγεία
Citation