Αξιολόγηση εφαρμογών φορητών συσκευών αγροτικής διαχείρισης

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Πλιακούρα, Αλεξάνδρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το θέμα της αξιολόγησης ευχρηστίας φορητών εφαρμογών. Με τον όρο “φορητές εφαρμογές” περιγράφονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι σχεδιασμένες να παρέχονται μέσω φορητών συσκευών και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον άνθρωπο στις καθημερινές προσωπικές ή επαγγελματικέςτου δραστηριότητες. Στη συνέχεια προτείνεται η εφαρμογή agroFarm, μια εφαρμογή αγροτικής διαχείρισης προορισμένη για αγρότες που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει τις μεταβολές της γεωργικής εκμετάλλευσης κάθε καλλιεργητική περίοδο, να υπολογίσει την οικονομική της θέση και να διαπιστώσει πως οι συντελεστές παραγωγής συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων ή των επιχειρήσεων τους. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι κλασσικές μέθοδοι αξιολόγησης των υπολογιστικών συστημάτων και στη συνέχεια επιχειρείται η αξιολόγηση της ευχρηστίας της εν λόγω εφαρμογής. Οι κλασσικές μέθοδοι ευχρηστίας καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επιτυχούς αξιολόγησης των φορητών εφαρμογών, δηλαδή της αποτίμησης των χαρακτηριστικών ποιότητας που επηρεάζουν την εμπειρία χρήσης τους. Παράλληλα γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την αξιολόγηση ευχρηστίας των φορητών εφαρμογών και εξετάζονται τα κυριότερα ζητήματα της μεθόδου αξιολόγησης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διείσδυση της τεχνολογίας σε διαφόρους τομείς του αγροτικού κόσμου καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας και οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διεθνώς.

Description

Keywords

Αγροτική εκμετάλλευση, Φορητές εφαρμογές

Citation