Διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και προσδιορισμός της κερδοφορίας των επιχειρήσεων : ενδείξεις από την ελληνική βιομηχανία

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Λέκκας, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που έπληξε την Ευρώπη και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, λειτούργησε ως εναρκτήριο λάκτισμα για την εκπόνηση διαφόρων οικονομικών ερευνών πάνω στα θέματα της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Έτσι και εμείς λοιπόν, στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το αν και κατά πόσο επηρεάζει η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης την κερδοφορία κάθε επιχείρησης. Συγκεκριμένα ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ένα ερευνήσει την ύπαρξη επίδρασης ή όχι, της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης πάνω στην κερδοφορία των επιχειρήσεων της Ελληνικής βιομηχανίας. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας, συλλέξαμε δεδομένα από τις 10 μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου των ειδών τροφίμων και ποτών και από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των φαρμάκων απορρυπαντικών και καλλυντικών, για το χρονικό διάστημα 2005-2017, μέσω της βάσης δεδομένων της ICAP. Η επιλογή αυτή έγινε πρώτον διότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι θεωρούνται από τους πιο σταθερούς στο χώρο, συνεπώς θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε το ποσοστό επιρροής της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης επάνω τους και δεύτερον το εύρος του χρονικού διαστήματος, θα μας δείξει την εξέλιξη τους πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης μέτρησης της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης είναι αυτός του κύκλου μετατροπής μετρητών (CCC) με τα συστατικά του στοιχεία τα οποία είναι η μέση διάρκεια εξόφλησης των υποχρεώσεων(CREDIT), η μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας(STOCK) και τέλος η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας(DEBT). Η αρχική υπόθεση για να αρχίσουμε την έρευνα, είναι πως οι παραπάνω μεταβλητές του κύκλου μετατροπής μετρητών, επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης, όπου για τη μέτρηση της κερδοφορίας θα χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού (ROA).

Description

Keywords

Κεφάλαιο, Κερδοφορία, Βιομηχανία

Citation