Ανάλυση των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα στην Αιτωλοακαρνανία

Thumbnail Image
Date
2015-07-07
Authors
Τζούπης, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των αγροτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας με την χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών. Σημαντικό στοιχείο της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι η χρονική περίοδος αξιολόγησης των επιχειρήσεων διαχωρίζεται με ορόσημο το διαχειριστικό έτος 2008 ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων προ οικονομικής κρίσης και μετά.
Description
Keywords
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, Χρηματοοικονομικοί δείκτες, Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, Αριθμοδείκτες δραστηριότητας-αποτελεσματικότητας, Αριθμοδείκτες ρευστότητας, Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων, Πίνακες και διαγράμματα αριθμοδεικτών, Έτη προ κρίσης, Έτη μετά την κρίση, Μέσοι όροι αριθμοδεικτών επιχειρήσεων
Citation