Εφαρμογές τεχνικών εξόρυξης γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-11-15

Authors

Πανταζόπουλος, Σταύρος
Τσίπηρας, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, αρχικά παρουσιάστηκε η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων, δίνοντας έμφαση στο πεδίο εφαρμογής της, τις προκλήσεις της, καθώς και τους τύπους της. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες της εξόρυξης γνώσης, καθώς και τεχνικές που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της. Ακολούθησε η παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων, καθώς και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων εξόρυξης γνώσης στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Τέλος παρουσιάστηκε το πεδίο εφαρμογής των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στο πεδίο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Description

Keywords

Εξόρυξη γνώσης, Κοινωνικά δίκτυα

Citation