Νέοι και εξαρτήσεις

Thumbnail Image
Date
2023-02-22
Authors
Κόρνια, Παναγιώτα
Ιωάννου, Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση της χρήσης ουσιών στους νέους αναλύοντας τους αιτιολογικούς παράγοντες, το προφίλ ενός εξαρτημένου ατόμου, την πρόληψη και τη θεραπεία και τα υπάρχοντα προγράμματα στην Ελλάδα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν ασχολούνται με υπηρεσίες χρήσης ουσιών και τονίζει την ανάγκη για μια πιο προληπτική προσέγγιση. Οι προσπάθειες έρευνας, υπηρεσιών υγείας και πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών και στις πρώιμες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων πριν βρεθούν σε κρίση και να αυξήσουν την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν υποστήριξη. Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η ιστορική εξέλιξη ναρκωτικών ενώ παράλληλα δίνονται οιβασικοί ορισμοί οι οποίοι είναι οι εξής: τι είναι Ουσίες/τοξική ουσία , τι είναι Εθισμός, ποιαείναι η διαφορά με την εξάρτηση και ποια είναι τα είδη των ναρκωτικών ουσιών ενώ δίνεται ορισμός και για κάθε ένα από αυτά. Στο δεύτερο παρουσιάζεται η αιτιολογία της εξάρτησης η οποία χωρίζεται σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα αναλύεται ο ρόλος της γενετικής και οι οικογενειακοί παράγοντες. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται το προφίλ του εξαρτημένου ατόμου ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την πρόληψη και τη θεραπεία σε όλα τα στάδια. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα βασικότερα προγράμματα απεξάρτησης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα που περιλαμβάνουν την ανακεφαλαίωση της παρούσας εργασίας και τέλος, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας
Description
Keywords
Εξαρτήσεις των νέων, Ναρκωτικά
Citation